Avusturya Hakkında Genel Bilgiler

Avusturya ya da resmi adıyla Avusturya Cumhuriyeti (Almanca: Republik Österreich), Almanya, İtalya, İsviçre ile komşu olan, Avrupa’nın merkezinde olan dokuz eyaletten oluşan bir federasyondur. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Viyana’dır.

Yaklaşık 84.000 km² yüzölçümüne sahip ülkenin en doğusu ile batısı arasındaki mesafe 570 kilometre, en kuzeyden en güney noktası arasındaki uzaklık da 300 kilometre kadardır.

avusturya haritası Doğu Alpler üzerinde kurulmuş bulunan Avusturya’nın dörtte üçlük bölümü dağlık arazidir. Ülkenin en yüksek dağı 3798 metre rakımı ile “Gross Glockner”dir (Ağrı Dağı 5137 m). Kuzeyde ülkeyi batı yönünden doğu istikametine kateden Tuna Nehri‘nin ülkedeki uzunluğu yaklaşık 350 kilometredir.

Ülke göller bakımından çok zengin olmasına rağmen bu göller çok küçüktür. En büyük gölü Neusiedl Gölü’dür ki, yüzölçümü sadece 320 km² dir. Bu gölün bir kısmı da Macaristan sınırları içerisindedir.

Avusturya’nın büyük bölümünde, karasal ve okyanus etkileri gösteren, Orta-Avrupa geçiş iklimi yaşanmaktadır. Yoğun yağış ve batı rüzgarı iklimi etkileyen önemli faktörlerdir. Alp bölgesinin kendine ait bir iklim özelliği vardır. Bu bölgede yazlar serin, kışlar kar yağışlıdır.

Oldukça yeşil bir ülke olan Avusturya’nın, toplam alanının yarıya yakın bölümü ormanlarla kaplıdır. Ayrıca toplam alanının % 25’i de doğal koruma altındadır. Avusturya’da üç doğal park, yüzlerce koruma alanı ve park bulunmaktadır.

8,5 milyona yaklaşan nüfusun % 95’i Avusturyalı’dır. Türkler, Almanlar, Slavlar, Hırvatlar ve Macarlar, Slovenler, Çekler ülkenin azınlık gruplarıdır. Halkın % 70’e yakını şehirlerde yaşar. Nüfus yoğunluğu kilometre kareye 100 kişidir. Bununla birlikte nüfus alana eşitsiz dağılmıştır. Alplerin geniş bölümünde yerleşim yoktur. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 76, kadınlarda 82 yıldır.

Avusturya’nın en büyük şehirleri Viyana, Graz, Linz, Salzburg ve İnnsbruck’tur. İstanbul ile kardeş şehir olan Viyana’nın nüfusu 1.7 milyondur. Sayıları 40.000’i aşan Türkler, Viyana’daki ikinci avusturya, viyana kalabalık yabancı grubu oluşturmaktadır.

Avusturya’da okuma-yazma oranı 1980’lerden itibaren %99 civarındadır. Ülkedeki eğitim kurumları Avrupa’nın en eski eğitim kurumlarındandır. Viyana Üniversitesi 1365’te kurulmuştur.

Avusturya ekonomisi, sanayi, turizm ve tarıma dayanmaktadır. Tarıma elverişli toprakları azdır; fakat bol ürün alabilmek için modern tarım hızla gelişmiştir. Ülkenin alçak bölgelerinde hayvancılık gelişmiştir. İklim ve coğrafi şartlar, ülkeyi önemli bir kış sporları merkezi haline getirmiştir. Turizm ve kış sporları çok gelişmiş ve önemli bir gelir kaynağıdır.