Avusturya’da Doktora

Türkiye’de üniversiteyi bitirip yüksek lisanslarını tamamlamış ve Avusturya’da doktora yapmak isteyenlerin;

– Almanca bildiklerini,

– Yüksek lisans programını başarı ile tamamladıklarını,

– YÖK’ün denklik verdiği üniversitelerden birinde doktora yapma hakkını kazandıklarını belgeleri gerekmektedir.

Almanca yeterliliğe sahip olmayan öğrenciler, ilgili yüksek öğretim kurumunun gösterdiği Almanca kursuna katılmak zorundadırlar. Bu kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora programına kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar. Hazırlık sınıfı genellikle iki dönemde tamamlanır.

Avusturya üniversitelerinde doktora programları büyük farklılıklar göstermektedir. Doktora programları ile ilgilenenler, iletişim formu aracılığıyla sorularını yöneltebilirler.