Avusturya Eğitim Sistemi

Avusturya Üniversiteleri, Avrupa ve Dünya Üniversiteleri arasında önde gelen köklü bir eğitim geleneğine sahiptir. Akademik özerkliğe sahip olan üniversiteler idari ve mali yönden hükümete bağlıdırlar. Üniversitelerde akademik yönetimin yansıra hükümeti temsil eden bir idari yönetici bulunur.

Tarihi altı yüzyılı aşan, içerisinden pek çok bilim adamı, sanatçı ve devlet adamı çıkarmış Viyana Üniversitesi, Avrupa’nın kültür, sosyal ve siyasal yaşamına çok önemli katkılarda bulunmuş bir üniversitedir.

Genel Özellikler

Yüksek öğrenimin yapıldığı Avusturya üniversiteleri ve sanat kolejleri, aynı zamanda ülkenin eğitim ve araştırma merkezleridir.

Çok yakın bir tarihe kadar Avusturya Üniversitelerinde Lisans ve Yüksek Lisans programları birlikte okutulmaktaydı (Diplomstudium). Mezun olan öğrenciler doğrudan yüksek lisanslarını yapmış olarak üniversitelerini bitiriyorlardı. 2003 yılında yapılan yasal değişiklikle birlikte kademeli olarak Avusturya Üniversiteleri Anglo-Sakson eğitim sistemine geçmiş, Lisans ve Yüksek Lisans programları birbirinden ayrılmıştır. 3 yıllık üniversite eğitimi tamamlandığında “Bakkalaureat” ünvanına (Lisans derecesi) sahip olunur. Bu ünvan Türkiye’deki 4 yıllık lisans eğitimine denk gelmektedir. Avusturya da 3 yılda tamamlayacağınız lisans eğitiminizle Türkiye’den farklı olarak 1 yıl zamansal avantaj kazanmış olacaksınız. Lisans eğitiminin ardından ALES ya da benzeri sınav engeli olmadan istenildiği takdirde aynı veya başka alanda yüksek lisans programına devam edilebilir. 2 yıllık eğitimle “Magister” ünvanını alabilirsiniz ki bu Tükiye’de Yüksek Lisans (Master) eğitimine denk gelmektedir.

Avusturya Üniversitelerinde Türkiye’de olduğu gibi güz ve bahar olmak üzere 2 akademik dönem bulunmaktadır. Bazı üniversiteler temmuz-ağustos-eylül ayları içerisinde yaz okulları da sunmaktadır. Üniversitelerde, sınıf geçme sistemi değil kredili sistem mevcuttur. Her Sömestr başında öğrenciler hangi dersleri, hangi öğretim görevlisinden ve hangi tarihlerde alabileceklerini belirten bir kitapçık edinirler veya üniversitelerin internet sitelerinden indirirler. Öğrenci kendi ders planını bu kitapçik yardımıyla kendisi oluşturur. Mezun olabilmek için gerekli olan zorunlu, zorunlu seçmeli ve seçmeli dersleri alarak eğitimlerine devam ederler. Her kategori için çok sayıda seçenek vardır; öğrenciler ilgi, bilgi ve akademik yönelimine göre ders cetvelini hazırlar.

Avusturya üniversitelerinde eğitim dili Almanca’dır. Avusturya’da eğitiminize başlayabilmeniz için ileri derecede Almanca bilmeniz gerekmektedir. Almanca bilgisi yeterli olmayan öğrencilerin, ilgili yüksek öğretim kurumunun gösterdiği Almanca kursuna devam etmeleri. Bu kursu başarıyla tamamlayan yabancı öğrenciler üniversiteye eğitimine başlama hakkı kazanırlar.

Avusturya Üniversitelerinde Hazırlık Programı, Lisans Programı gibi dönemler halindedir. Güz dönemi Ekim başından Şubat sonuna kadar sürerken, Bahar dönemi Mart ayında başlayıp Haziran sonuna kadar devam eder.

Lisans Eğitimi

ÖSS’de örgün eğitim veren bir lisans programını kazanmanız Avusturya’daki bir üniversiteden kabul almanız için yeterli olacaktır. Avusturya Üniversitelerinden kabul almak için Almanca bilmek ön şart değildir. Üniversite, öğrencilerine kendi hazırlık kurslarında Almanca eğitimi vermektedir. Almanca kursu, Viyana’da Özel Dil Kursları tarafından, Avusturyanın diğer şehirlerinde ise Üniversitenin kendi bünyesindeki hazırlık sınıflarında verilmektedir.

Tükiye’de Lisans eğitimlerinin bir kısmını tamamlamış olan öğrenciler Avusturya Üniversitelerine kayıt olduktan sonra o zamana kadar yapmış oldukları ortak dersleri saydırabilirler.

Yüksek Lisans / Mastır Eğitimi

Avusturya üniversitelerinden birinde yapacağız yüksek lisans eğitimi için, bazı bölümler için birtakım farklılıklar olmakla birlikte, lisans eğitimini bitirmiş ve ALES sınavında başarılı olmuş olmanız beklenir. Bu durumda Avusturya Üniversiteleri ile Türkiye Üniversiteleri Lisans Programlarındaki farklardan kaynaklanan 4-5 civarında fark dersleri verilebilmektedir. Bu derslerin de Yüksek Lisans eğitimine başlamadan önce verilmesi gerekmektedir.

Avusturya Eğitim Sisteminde Lisans eğitiminden Yüksek Lisansa geçerken veya Yüksek Lisansı tamamlayıp Doktora Programına başlarken herhangi bir sınav yapmanız gerekmemektedir. Yani doğrudan bir sonraki programa başlayabilirsiniz.