Avusturya’da Üniversite Öğrenimi

Diploma Öğrenimi: Öncelikle bilimsel ve sanatsal açıdan derinleştirilmiş mesleki bir eğitimi amaçlar ve genelde sekiz ila on yarıyıl sürer. Mezun olanlar Master ya da Dipl.-Ing. gibi akademik bir unvana da sahip olurlar. Diploma öğrenimi iki ya da üç öğrenim kademesinden oluşur ve her kademe diploma sınavıyla tamamlanır. Soyut bilimler, kültür bilimleri, mühendislik bilimleri, güzel sanatlar, lise ve dengi okullarda öğretmenlik eğitimi (iki eğitim dalı için), tıp eğitimi, fen bilimleri eğitimi, hukuk, sosyal ve ekonomi bilimleri ve dini bilimler dalları bulunmaktadır.

Bachelor ve Master Öğrenimi: Uluslararası alanda öğrenim sistemleri arasında uyum sağlanması çerçevesinde (Bologna süreci) üniversiteler kesiksiz diploma öğrenimi yerine, 3 ila 4 yıl süreli lisans öğrenimi (Bachelor) ve ardından devam edilebilecek 1 ila 2 yıl süreli yüksek lisans öğrenimi de (Master) sunmaktadırlar. Lisans (Bachelor) öğrenimi bilimsel ya da sanatsal bir meslek eğitimi ve yeteneği kazandırmayı amaçlar ve öğrenim sonunda “Bachelor” akademik ünvanı verilir.

Doktora Öğrenimi: Doktora öğrenimi, üniversite ya da meslek ağırlıklı bir yüksek okulda gerçekleştirilen diploma ya da yüksek lisans öğrenimi sonrasında yapılır ve esas olarak kendi başına bilimsel çalıma yapma yeteneğinin geliştirilmesini amaçlar. Mezuniyetle birlikte o dalda Doktor ünvanını almaya da hak kazandırır. Öğrenim süresi iki ila üç yıl arasındadır.