Bilim adamları, Akademisyenler ve Viyana Üniversitesi

Araştırmaların üstün performansla yapılması ve 15 Fakülte ve üç Merkezde eğitim verilmesi, Viyana Üniversitesi tarafından istihdam edilen bilim adamları ve akademisyenlerin görevidir. Hâlihazırda, üniversitede yaklaşık 6,500 araştırmacı ve öğretim üyesi bulunmakta olup, bunların 1,000 kadarı bağımsız fonların yardımıyla finanse edilen projelerde çalışmaktadır. Bilim adamları ve akademisyenler hem bilgi-odaklı temel araştırmalar hem de problem-çözmeye dayalı uygulamalı araştırmalarla ilgilenmektedirler.

Bilimsel Konuların Çeşitliliği

Viyana Üniversitesi’nde çok çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yapılmaktadır: Hukuk, Sosyal Bilimler ve Psikoloji, Yaşam Bilimleri ve Fen Bilimleri, Filoloji-Kültür Çalışmaları ve Tarih-Kültür Çalışmaları, Matematik ve Spor Bilimleri.

“Güçlü Yönlerin Pekiştirilmesi”

Viyana Üniversitesi’nin başlıca hedeflerinden biri Avrupa’nın önde gelen araştırma üniversiteleri arasına girmektir; bu hedeften yola çıkarak, araştırmacılarını desteklemeyi ve araştırma için viyana üniversitesi mümkün olan in iyi ortamı yaratmayı amaçlamaktadır. Özellikle disiplinler-arası araştırmayı teşvik etmek suretiyle, Viyana Üniversitesi sürdürülebilir kalkınma bakımından uluslararası arenada örnek olmaktadır.

Özellikle Viyana Üniversitesi’nde henüz kurulmamış olan yenilikçi araştırma sahalarını desteklemek suretiyle, kurumsal birimler gibi hareket edecek fakülteler-arası platformlar oluşturulmuştur. Rekabetçi ihaleler üniversite fonlarının belli başlı araştırma sahaları ile ilgili projelerde kullanılmasını temin etmektedir.