Graz Teknik Üniversitesi Bölümleri

Lisans (Bachelorstudien) Programları:

 • İnşaat Mühendisliği – Çevre ve İnşaat Yönetimi
 • Makina Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Ses Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Matematik Mühendisliği
 • Fizik Mühendisliği
 • Jeomatik Mühendisliği
 • Kimya
 • Moleküler Biyoloji
 • Yer Bilimleri
 • Telematik
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Yazılım Geliştirme ve İşletme Yönetimi
 • Mimarlık
 • Kimya ve Proses Mühendisliği

Master (Masterstudien) Programları:

 • İnşaat Mühendisliği ve Yapı Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği, Çevre ve Ulaşım
 • İnşaat Mühendislik, Jeoteknik ve Hidrolik Bilimi
 • Ekonomi Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Üretim Bilim ve Yönetimi
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği ve Ekonomi
 • Elektronik Mühendisliği ve Ses Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • TeknoMatematik
 • Teknik Matematik, Yöneylem Araştırması ve İstatistik
 • Matematiksel Bilgisayar Bilimi
 • Finansal ve Aktüeryal Matematik
 • Fizik Mühendisliği
 • Jeomatik Bilimi
 • Jeo Uzay Teknolojileri
 • Kimya
 • Kimya Mühendisliği
 • Biyokimya ve Moleküler Biyomedikal
 • Moleküler Mikrobiyoloji
 • Biyoteknoloji
 • Yer Bilimleri
 • Proses Mühendisliği
 • Kağıt ve Selüloz Teknolojileri
 • Telematik
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Yazılım Geliştirme ve Ekonomi
 • Kimya ve İlaç Mühendisliği
 • Nanofizik
 • Mimarlık
 • İleri Malzeme Bilimi

Öğretmenlik (Lehramtsstudien) Programları:

 • Tasarı Geometri
 • Enformatik ve Enformatik Yönetimi