Sayılarla Viyana Üniversitesi

Personel Sayısı Bayan Erkek Toplam
Akademik Personel 2.964 3.516 6.480
Genel Personel 1.353 942 2.295
Toplam Üniversite Çalışanı 4.218 4.368 8.586

31.12.2008 Tarihi itibariyle (Birden fazla görev alan personel bir kez sayılmıştır.)

Öğrenci Sayısı Bayan Erkek Toplam
Avusturya Vatandaşı 37.666 20.914 58.585
Uluslararası Öğrenci 9.832 5.797 15.629
Toplam Öğrenci 47.498 26.716 74.214

2008/09 Kış dönemi itibariyle

Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenci Bayan Erkek Toplam
Avusturya Vatandaşı 6.049 2.860 8.909
Uluslararası Öğrenci 2.293 1.268 3.561
Toplam Öğrenci 8.342 4.128 12.470

2008/09 Kış dönemi itibariyle

Üniversitenin Gelirleri (Milyon EURO)

Genel Bütçe 338,3
Öğrencilerden Alınan Harçlar 45,8
Diğer Gelirler (Yüksek öğrenim, araştırma gelirleri vb) 67,0
Toplam 451,1

2008 yılı

Üniversitelerarası Anlaşmalar

Avrupa 14
Kuzey Amerika ve Avustralya 14
Asya 10
Güney Amerika 3

Viyana Üniversitesi Kütüphanesi

Ana Kütüphane 2.620.548
Diğer Kütüphaneler 4.118.630
Toplam 6.739.178

2008 yılı envanter sayısı