Avusturya Vatandaşlığına Geçiş

Avusturya Vatandaşlık Kanunu‘na göre Avusturya vatandaşlığına geçiş esas itibarı ile

 1. Nesep ile;
 2. Başvuru yoluyla;
 3. Başvuranla birlikte mümkündür.
 1. Nesep ile (Abstammung) Avusturya Vatandaşlığı

  1. Avusturya resmi makamlarına göre evli kabul edilen kişilerin çocuklarında, eğer anne veya babadan biri Avusturya vatandaşı ise,
  2. Avusturya kanunlarına göre resmi nikahı bulunmayan çiftlerin çocukların, eğer anne Avusturya vatandaşı ise bu çocuklar doğumla Avusturya vatandaşlığını kazanırlar. Eğer baba Avusturyalı ise, vatandaşlık hakkı ancak anne ve babanın evlenmesi sonrasında, tanıma ile yasal olarak elde edilir.
 2. Başvuru yoluyla (Verleihung) Avusturya Vatandaşlığı

  Avusturya Vatandaşlığını elde etmek için gerekli olan genel şartlar şunlardır:

  • Avusturya Cumhuriyetine bağlılık, kamu düzeni ve güvenliği açısından tehlike oluşturmamak, radikal ve terörist gruplarla yakın ilişkide bulunmamak;
  • Sabıka Kaydına rastlanmaması (Ceza hukukuna göre herhangi bir suçtan dolayı ceza almamış olmak ve mahkumiyetle sonuçlanabilecek açık bir davanın devam ediyor olmaması, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, ağır idari suçların bulunmaması);
  • Avusturya veya diğer bir Avrupa ülkesi için oturma yasağının bulunmaması ve oturma hakkını ortadan kaldırabilecek açık bir davanın bulunmaması, son 12 ay içerisinde herhangi bir yurtdışı kararının olmaması;
  • Sahip olunulan vatandaşlıktan çıkmak, eğer bu mümkün değilse (örneğin şahsi ve maddi bir tehlike nedeniyle) vatandaşlıktan çıkma şartından muaf olmak mümkündür;
  • Asgari emeklilik düzeyinde yeterli bir geçim kaynağının bulunması (son üç yılda herhangi bir sosyal yardım almamış olmak) ;
  • Yeterli derecede Almanca bilgisine sahip olunduğunun ispatı (A2 düzeyinde) ;
  • Avusturya’nın demokratik düzeni ve tarihi ile ikamet edilen eyalet hakkında temel bilgilere sahip olunduğunun ispatı (sınav ile)

  A 2 düzeyinde Almanca bilindiğinin ispatı, resmi bir dil enstitüsünden getirilecek karne ile mümkündür.
  Avusturya ve ikamet edilen eyalet ile ilgili temel bilgilere sahip olunduğu, vatandaşlık dairesinde başarılacak bir sınavla belgelenir. Sınav ile ilgili kitapçıklar mevcuttur. Sınav üç bölümden oluşup, her bölümde altı soru vardır. Sorular değişik şıklar arasından doğruya çarpı koymak suretiyle cevaplanır. Sınavı başarabilmek için, ya her bölümden üç soruyu ya da toplam 18 sorudan 12′ sini doğru cevaplamak gerekir. (sınavın tekrarı mümkündür)

  Bazı kişiler bu ispatları yerine getirmek zorunda değildirler. Bu kişiler ya bu yükümlülükten muaftırlar (örneğin okul çağına gelmemiş çocuklar, eskiden vatandaş olanlar, yaşlı veya hasta kişiler vs.) ya da bu şartı yerine getirmiş olarak kabul edilirler. (ilkokula giden çocuklarda okula gitme şartı, orta okul öğrencilerinde ise Almanca dersinden sınıf geçme şartı vs.)

  Takdir çerçevesinde (Ermessen) – Aşağıda bahsedilen fiili durumlar ve genel şartlar mevcut ise, Avusturya vatandaşlığı verilebilir:

  1. Eğer bir kişi Avusturya Cumhuriyetinin özel çıkarlarına uygun bilimsel, ekonomik, sanatsal ve spor alanlarında olağanüstü yararlar ve hizmetler sunmuşsa ve bu yönde katkılar sunması bekleniyorsa, bekleme süresi olmaksızın (bunun tespitini Federal Hükümet yapar)
  2. Eğer bir kişi 10 sene Avusturya vatandaşlığına sahip olduktan sonra vatandaşlığını kaybetmişse (vatandaşlığın geri alınması dışındaki bir şekilde), bekleme süresi olmaksızın (Avusturya’da yasal ikametin bulunması şarttır)
  3. Eğer bir kişi Avusturya da 10 seneden beri yasal ve aralıksız olarak ikamet ediyorsa (bu sürenin en az beş senesi yerleşme izni ile olması gerekir)

  Yasal hak ile (Rechtsanspruch) – Aşağıdaki fiili durumlar ve yukarıda belirtilen genel şartlar mevcut ise, Avusturya vatandaşlığı verilir:

  1. Başvuru yapan kişi 18 yaşın altında, bekar ise ve anne veya babadan biri Avusturya vatandaşlığına sahipse, bekleme süresi olmaksızın, (ya yasal yerleşme iznine ya da hususi kimlik kartına sahip olması ya da mülteci olması gerekir)
  2. En az 6 senelik yasal ve aralıksız ikamet sonrasında,
   • Avusturya vatandaşının eşi olarak eğer bir kişi aynı evde ikamet ediyor ve en az beş seneden beri evli ise;
   • Başvuru yapan kişi eğer mülteci ise;
   • Başvuru yapan kişi eğer Avrupa Birliği vatandaşı ise;
   • Başvuru yapan kişi eğer Avusturya`da doğmuşsa;
   • Eğer bir kişi Avusturya’nın çıkarlarına uygun bilimsel, ekonomik, sanatsal ve spor alanlarında olağanüstü hizmetler sunmuşsa veya sunması bekleniyorsa;
  3. Başvuru yapan kişi en az 15 seneden beri yasal ve aralıksız Avusturya’da ikamet ettikten sonra, kişisel ve mesleki süreklilik arz eden bir entegrasyonu kanıtlayabilirse;
  4. Eğer ana ikamet 30 seneden beri (aralıksız olarak) Avusturya’da ise;
 3. Başvuranla birlikte (Erstreckung) Avusturya Vatandaşlığı

  Yukarıda belirtilen genel şartlar mevcutsa, Avusturya Vatandaşlığı şu sahıslara başvuran kişiyle birlikte verilir:

  1. 18 yaşını doldurmamış ve bekâr olan meşru çocuklar, kadının gayrı meşru çocukları, erkeğin velayeti üstlenilmiş gayrı meşru çocukları ve evlat edinilmiş çocukları, eğer yasal olarak Avusturya`da yaşıyorlarsa (Bekleme süresi olmaksızın)
  2. Aynı evde birlikte ikamet eden eşler, eğer 6 yıldan beri yasal olarak Avusturya`da yaşıyorlarsa ve en azından beş yıldan beri de evli iseler;

(ayrıca bu kişilerin, ya yasal yerleşme iznine yada hususi kimlik kartına sahip olması ya da mülteci olması zorunludur)

Yukarıdaki bilgiler nihai ve bağlayıcı değil özet bilgi niteliğindedir.
Avusturya Vatandaşlık Kanunu ile ilgili detaylı bilgi için Vatandaşlık Kanunundan sorumlu kuruma – MA 35 e MA 35, Dresdner Str. 93 / Block C, 1200 Wien – veya Danışma Merkezimize başvurmanız gerekmektedir.

Männer und Frauen: Frauen:
1010 Wien, Hoher Markt 8/4/2 1010 Wien,
Marc Aurel Straße 2a/6/2/10
Tel: 712 56 04 Tel: 982 33 08
www.migrant.at
E-Posta: migrant@migrant.at