Avusturya’da Eğitim Süresi

1999 yılında 29 AB ülkesi tarafından İtalya’nın Bologna şehrinde imzalanan Bologna Deklarasyonu ile tüm AB ülkeleri üniversite sistemlerini belirli noktalarda benzeştirme kararı almışlardır.

Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturmayı hedefleyen reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 46 üye ülke tarafından sürdürülen bir oluşumdur.

Avrupa Yükseköğretim Alanında amaçlanan, yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir ve uyumlu hale getirilmesidir. Bu şekilde, bir ülkeden ya da yükseköğretim sisteminden diğerine geçiş kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim görevlilerin hareketliliği ve istihdamının artırılması planlanmaktadır.

Bologna Süreci’nin öncelikli hedefleri arasında:

  • Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı eğitim sistemine geçmek,
  • Yükseköğretim diploma ve/veya dereceleri ve öğrenim sürelerini tanımlamak
  • yer almaktadır.

Avusturya’da daha önce uygulanan eğitim sistemde lisans ve yüksek lisans programları birlikte verilmekte ve öğrenciler mezun olduklarında master diploması olmakta idi.

Ancak 2010 tarihine kadar tüm Avrupa üniversitelerinde 3 yıl lisans ve 2 yıl yüksek lisans sistemine geçiş planlanmaktadır. Avusturya üniversiteleri büyük oranda bu geçişi tamamlamıştır. Dolayısıyla Türkiye’de 4 yıl olan lisans eğitiminizi Avusturya’da sadece 3 yılda tamamlayacak ve 1 yıl erken mezun olacak, dilerseniz, Türkiye’deki sistemin aksine herhangi bir sınava girmeksizin iki yıllık yüksek lisans eğitimine başlayabileceksiniz.